Vítáme vás na oficiálních stránkách Spolku chovatelů irských cobů pro Českou republiku

Náš spolek jako jediný v ČR má oprávnění používat oficiální zkratku ICS, což je uznávaná a patentovaná zkratka pro oficiální partnery hlavní plemenné knihy ICS Ireland, která se nachází v Irsku v místě původu plemene Irish Cob.


Již od roku 2007 se aktivně věnujeme chovu a zajišťujeme organizace chovatelských svodů, výstav a kvalitní prezentace plemene irský cob na nejvýznamnějších chovatelských akcích v České republice


Vzhledem k narůstajícímu zájmu o chov tohoto plemene jsme byli v roce 2011 pověřeni hlavní mateřskou plemennou knihou otevřít českou plemennou knihu.

Zavázali jsme se dodržovat a plnit chovatelské cíle a šlechtitelský program dle platných českých zákonů a zásad hlavní mateřské plemenné knihy, která utváří vysoký standard plemene irského coba  pro celý svět.


Vložené video slouží ke studijním účelům plemene IC, nikoliv za účelem prodeje a jakékoliv reklamní kampaně.

Naším cílem je vám vždy pomoci 

ukázat správný směr v chovu irského coba.