Vítáme vás na oficiálních stránkách 

Spolku chovatelů irských cobů pro Českou republiku  IRISH COB SOCIETY CZECH REPUBLIC.

Jsme uznávaným českým spolkem vlastnící českou plemennou knihu pro plemeno IRSKÉHO COBA.

Podporujeme české chovatele a chov v České republice.


Česká plemenná kniha (PK) byla uznaná Ministerstvem zemědělství 6. června 2011.

Spravováním a vedením PK bylo pověřeno uznávané chovatelské sdružením ASCHK              (Asociace svazů chovatelů koní České republiky).


Zavázali jsme se dodržovat a plnit chovatelské cíle a šlechtitelský program dle platných českých zákonů a zásad hlavní mateřské plemenné knihy, která se nachází v Irsku. 

Hlavní (mateřská) plemenná kniha vznikla v Irsku v roce 1998 v zemi původu plemene Irish cob, v té době vystupující pod názvem ICS Ltd. Ireland. Velká změna ve vedení mateřské plemenné knihy přišla v roce 2012, kdy Irské ministerstvo zemědělství pověřilo dočasným vedením a spravováním novou Irskou společnost Horse Sport Ireland (HSI). 

Právo používat ochranou známku pro dceřiné plemenné knihy, bylo zachováno. To znamená, že označení ICS mají právo používat pouze uznané dceřiné PK a to mateřskou PK - ICS Ireland (HSI). 

Česká plemenná kniha jako jediná v ČR má právo používat a vystupovat pod tím to označením ICS CR IRISH COB SOCIETY CZECH REPUBLIC. 


Česká plemenná kniha se zavázala respektovat pravidla stanovující mateřskou PK ICS Ireland (HSI),    ty to pravidla jsou povinni respektovat všechny dceřiné (zahraniční) plemenné knihy vystupující pod označením ICS. Za označením ICS je vždy uveden stát prezentující IRISH COB SOCIETY. Označení české plemenné knihy je ICS CR, označení zahraničních dceřiných je např. PK ICS NL (Holandská plemenná kniha), ICS Belgie .....

Mateřská PK určuje standard plemene, pravidla zápisu koní do plemenné knihy a pravidla sestavování inspekce. Chovné cíle a šlechtitelské programy určuje daný stát.

Česká PK se řídí platnými českými právnímy předpisy vyplývajících z § 5 zákona č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) a zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů.

Nabízí se tedy otázka proč český chovatel by měl mít zapsaného koně v zahraniční ??? 


Již od roku 2007 se aktivně věnujeme chovu a zajišťujeme organizace chovatelských svodů, výstav a kvalitní prezentace plemene irský cob na nejvýznamnějších chovatelských akcích v České republice. 

Na našem webu najdete informace o chovu, o svodech, o tom jak má vypadat kvalitní irský cob, co máte udělat při zakoupení nového koně atd.....


Vložené video slouží ke studijním účelům plemene IC, nikoliv za účelem prodeje a jakékoliv reklamní kampaně.

Naším cílem je vám vždy pomoci 

ukázat správný směr v chovu irského coba.