Tímto bychom chtěli poděkovat všem aktivním členům za podporu v uplynulém roce. Všem našim členům, chovatelům a milovníkům irských cobů přejeme v nadcházejícím roce hodně zdraví, štěstí a chovatelských úspěchů!  


Jsme jediný Český spolek chovatelů Irských cobů

kterému hlavní mateřská plemenná kniha v Irsku a Ministerstvo zemědělství v ČR vydalo oprávnění otevřít plemennou knihu pro Irské coby na území České republiky.

Plemennou knihu vede a spravuje od roku 2011 uznávané chovatelské sdružení ASCHK ((Asociace svazů chovatelů koní ČR), které vede i jiné plemenné knihy jako je například plemenná kniha arabských koní, slezského norického i norického koně, českého sportovního ponyho, haflinga atd..  


Zavázali jsme se dodržovat a plnit chovatelské cíle a šlechtitelský program dle platných českých zákonů a zásad hlavní mateřské plemenné knihy.

Hlavní (mateřská) plemenná kniha vznikla v Irsku v roce 1998 v zemi původu plemene Irského coba,    v té době vystupující pod názvem ICS Ltd. Ireland. Velká změna ve vedení mateřské plemenné knihy přišla v roce 2012, kdy Irské ministerstvo zemědělství pověřilo dočasným vedením a spravováním novou Irskou společnost Horse Sport Ireland (HSI). 

Právo používat ochranou známku pro dceřiné plemenné knihy, bylo zachováno. To znamená, že označení ICS má právo používat pouze uznaná dceřiná plemenná kniha

a jedna z nich je naše Česká plemenná kniha Irského coba (ICS CR).

Známá zkratka ICCR, z.s. - Irish Cob the Czech Republic, není dceřiná plemenná kniha, je to pouze další spolek chovatelů Irských cobů v ČR bez vlastní plemenné knihy. Tento spolek uchopňuje a zapisuje plemenné koně Irského coba do zahraniční Holandské plemenné knihy ICS NL. Pro chovatele to znamená, že jejich kůň není zapsán v České republice, ale v zahraničí. V případě, že se narodí hříbě uchovněným koním v zahraniční plemenné knize, nemůže mu být vystaven Český průkaz původu s rodokmenem a plemennou příslušností. 

Uchovněte si své koně v České plemenné knize a vaše budoucí hříbě získá Český průkaz původu s rodokmenem a plemennou příslušností Irského coba. 

Máte zájem chovat koně pod záštitou České plemenné knihy a čerpat výhody s tím spojené?Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat rádi vám pomůžeme.

Naším cílem je vám vždy pomoci 

ukázat správný směr v chovu irského coba.