Nově jmenovaná rada PK Irského coba, se poprvé sešla dne 14.12.2019.  

Program jednání: 

1) volba předsedy RPK
2) Návaznost chovatelů zúčastněných na ŠP na jednací řád ASCHK a hlavně na Nařízení ES 1012/2016
3) překlad ŠP mateřské PK + jak to funguje ve světě 

Zápis z jednání:


Zasedání prezidia ASCHK

Dne 10.12.2019 proběhlo zasedání prezidia ASCHK, kde byli schváleni navrhovaní kandidáti do RPK a to Kamila Válová a Michaela Kvisová. Zápis z jednání prezidia ASCHK konaného dne 10.12.2019 uveřejní ASCHK na svých webových stránkách.


Zasedání výboru proběhlo 30.11.2019 ve 12:15

Program projednání: Volba nového kandidáta na pozici člena RPK.

Zápis z jednání:


Pozvánka na odborný seminář IRSKÝ COB

Seminář určený nejen pro chovatele, majitele, ale i zájemce o koupi irského coba.
Dozvíte se nejen jak rozeznat irského coba od strakatého koně, ale i historii plemene, standard. Dále i to, že ne každý kůň, kterého v Irsku seberete na pastvině je opravdu irský cob, čeho si irští chovatelé na těchto koních váží, co je ceněno a co naopak ne.
Dozvíte se jak nenaletět při koupi irského coba, na co si dát pozor i mnoho a mnoho dalšího.

Svod farma Heroutice

13. dubna 2019 farma Heroutice patřila Irským cobů. 

Historicky poprvé proběhl svod dvou plemenných knih na jednom místě. Chovatele mohli svodovat koně jak pro českou plemennou knihu, tak i pro zahraniční holandskou. Chovatelé i diváci mohli spatřit více než 40 koní a to v různých věkových kategoriích, jak hříbata, klisny tak i hřebce. Pro českou plemennou knihu posuzovala koně tříčlenná komise, zastoupená finskou inspektorkou Petrou Rimpinen, českým inspektorem panem Ing. Jiřím Holíkem a školící se inspektorkou Barborou Pihávkovou. Vítězkou svodu se stala klisna Sirah Aplaka pocházející z českého chovu (farma Alpaka) majitelky Jany Typltové. V odpoledních hodinách shlédli chovatelé přehlídku plemenných hřebců a výkonnostní zkoušky. Výkonnostních zkoušek se zúčastnilo 6 koní a tyto zkoušky všichni úspěšně složili. Při výkonnostních zkouškách jsme mohli shlédnout lehkou ovladatelnost, klidný a vyrovnaný temperament tohoto plemene. Pro českou plemennou knihu byli prezentováni tři vysoce kvalitní plemenní hřebci, kteří působí v plemenitbě pro rok 2019. 

I přes velice chladné počasí se tato akce velice vydařila a věříme že jak chovatelé, tak i diváci si odnesli hezký zážitek. 

 Velký dík patří i naším sponzorům firmě ALMS, Stiefel, Absorbiene a Pavo. 

Další fotografie je možné si prohlédnout na viz níže uvedeném odkazu. Fotografie nejsou určené ke komerčním účelům, vážou se na ně autorská práva. Děkujeme za pochopení.

Naším cílem je vám vždy pomoci 

ukázat správný směr v chovu irského coba.