Chcete připustit svou klisnu

Dříve než se rozhodnete připustit svou klisnu, čeká vás milá povinnost a to vybrat správného ,,ženicha". Vámi vybraný plemenný hřebec musí vlastnit platnou připouštěcí licenci pro plemenitbu pro daný rok co budete připouštět. V nabídce české plemenné knihy, najdete vždy vysoce kvalitní hřebce splňující nejvyšší standard plemene irského coba. Každý rok je na našem webu aktualiovám seznam hřebců a vy máte jistotu že budete připouštět hřebcem s platnou licencí. V případě, že by jste připustili hřebce, který nebyl zařazen do plemenitby pro daný rok, tak se jedná o černou plemenitbu a vašemu narozenému hříběti nebude vystaven průkaz původu a dopouštíte se trestného činu.

Co by jste měli udělat aby vašemu narozenému hříběti byl vystaven průkaz původu s plemennou příslušností irského coba:

  • Mít zapsanou a uchovněnou klisnu v české plemenné knize.
  • Vybrat plemenného hřebce, který je zapsaný a uchovněný v české plemenné knize s platnou připouštěcí licencí pro daný rok

V případě že vaše klisna není zapsaná v české plemenné knize, stačí požádat náš spolek o zápis.     Za náš spolek vás bude kontaktovat pověřená osoba a ta vám pomůže a bude vás informovat co dál.

Zápis koní se řídí řádem plemenné knihy, potřebné informace si můžete přečíst v sekci PLEMENNÁ KNIHA/CHCI ZAPSAT KONĚ DO PK.


Pokud máte svou klisnu zapsanou v české plemenné knize, tak pak už si jen vyberete hřebce kterým chcete připouštět. Pokud jsi nejste jistí můžete oslovit náš spolek ICS CR a my Vám rádi s vaší volbou pomůžeme.

Před samotným připuštěním se musíte zkontaktovat s majitelem hřebce a zjistit jaké vyšetření klisny po vás bude potřebovat. 

Ve většině případů majitelé hřebců požadují:

  • platné očkování proti chřipce a tetanu dle očkovacího schématu
  • vyšetření na infekční anémii
  • infekční arteritidu koní
  • hřebčí nákazu
  • vozhřivku
  • taylorella equigenitalis
  • CEM nakažlivý zánět dělohy ( a to 2x v intervalu 14 dní u klisen nově zařazených do plemenitby, jalových z předchozí sezóny a u klisen po reprodukční pauze nebo u těch které zmetaly. U klisem připouštěných při první poporodní říji se tohle vyšetření nepožaduje. První vyšetření na CEM hradí stát).

V případě, že si nejste jisti správnou dobou vhodnou k připouštění tak můžete nechat klisnu vyšetřit ultrazvukem kdy vám veterinář řekne kdy je nejvhodnější čas na připouštění

Jakmile máte klisnu připuštěnou a zaplacen poplatek MUSÍ vám majitel hřebce vystavit připouštěcí lístek na jehož základu bude pak vašemu hříběti vystaven průkaz původu. Pečlivě si zkontrolujte údaje vyplněné na připouštěcím lístku.                   


Doporučujeme:

18.den po připuštění nechat klisnu veterinářem zkontrolovat a vyšetřit ultrazvukem, aby se potvrdila březost a vyloučila možnost dvojčat.