Členské poplatky

Členský poplatek

- poplatek za členství osoby starší 15-ti let

400 Kč

Poplatek ASCHK 

- poplatek ASCHK se platí spolu s členským poplatkem a spolek ICSCR tento poplatek odvádí za každého člena 

100 Kč

číslo účtu ČSOB

272044197 / 0300