Inspektoři chovu

Plemeno irského coba může posuzovat a hodnotit pouze proškolený a chválený inspektor chovu mateřskou plemennou knihou ICS Ireland. Při pořádání svodů a výstav je vždy nutná účast dvou inspektorů z celé EU. 


Platný seznam inspektorů bude doplněn.