Koupili jste nového koně a teď přemýšlíte co kam poslat? 


V případě, že jste zakoupili koně od chovatele, který má zapsaného koně v české PK irského coba, zašlete na chovatelské sdružení ASCHK vyplněný formulář HLÁŠENÍ ZMĚNY (změna majitele). Formulář vyplníte při zakoupení koně s původním majitelem. Bez toho to hlášení vám nebude přepsán zakoupený kůň na vaše jméno. Hlášení změny musí být zasláno spolu s průkazem koně do 30 pracovních dnů ode dne, kdy jste koně zakoupili. Na ASCHK zapíšou změnu majitele a průkaz zašlou na adresu nového majiteli a zároveň zajistí předání této informace na Ústřední evidenci koní (ÚEK).

Adresa pro zaslání: ASCHK, U hřebčince 479, 397 01 Písek


Při zakoupení koně neregistrovaného v české plemenné knize irského coba, vyplní nový majitel s původním majitel formulář HLÁŠENÍ ZMĚNY (změna majitele) a zašle ho s průkazem koně na ústřední evidenci koní (ÚEK) a to nejpozději do 30 pracovních dnů ode dne, kdy ke změně došlo. ÚEK, zaznamená do průkazu koně změnu majitele a průkaz vrátí do 5 pracovních dnů ode dne doručení zpět majiteli.

Doporučujeme kontaktovat náš spolek popřípadě chovatelské sdružení ASCHK a domluvit se co udělat aby váš kůň byl zaspán do české plemenné knihy irského coba.

  • Adresa pro zaslání: NH Kladruby nad Labem s.p.o., Hřebčín Slatiňany, 538 21
  • Kontaktní osoba ICS CR: Kamila Válová, tel. 777 122 712, email: kamilavalova@gmail.com
  • Kontaktní osoba ASCHK: Blahoslav Políček, tel. 731 482 476,  email: info@aschk.cz

V případě, že jste si přivezli nebo vám byl přivezen kůň z jiného členského státu EU musí koně doprovázet průkaz vystavený v souladu s přímo použitelnými předpisy EU. Výjimkou je hříbě před odstavem přemístěné spolu s matkou. K registraci trvale dovezeného koně vyplní a zašle nový majitel na ÚEK formulář "Hlášení o trvalém dovozu" společně s originálem průkazu vystaveným zahraniční chovatelskou organizací. ÚEK koně zaregistruje, potvrdí do průkazu změnu majitele a průkaz vrátí do 5 pracovních dnů ode dne doručení zpět majiteli.

Doporučujeme kontaktovat náš spolek popřípadě chovatelské sdružení ASCHK a domluvit se co udělat aby váš kůň byl zaspán do české plemenné knihy irského coba.

  • Adresa pro zaslání: NH Kladruby nad Labem s.p.o., Hřebčín Slatiňany, 538 21
  • Kontaktní osoba ICS CR: Kamila Válová, tel. 777 122 712, email: predseda@icscr.cz
  • Kontaktní osoba ASCHK: Blahoslav Políček, tel. 731 482 476,  email: info@aschk.cz

Pokud dojde ke ztrátě průkazu, duplikát si majitel musí nechat vystavit u organizace, která vydala originál. ÚEK duplikáty zahraničních průkazů nevystavuje .Pokud dojde k přemístění koně z jiného členského státu EU bez průkazu koně, může mu být v ČR vystaven pouze náhradní identifikační doklad bez uvedení původu a plemenné příslušnosti.


V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi upozorňujeme, že před zápisem do PK,                     je povinností majitele zaregistrovat trvale dovezeného koně v ÚEK !