25.2.2018 Valná hromada

25.02.2018

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

Spolek chovatelů irských cobů z.s. vás srdečně zve na řádnou valnou hromadu

která se bude konat 25.2.2018 v 11:00 hodin

v restauraci Maximum, Slaviborské náměstí 20/1, 19600 Praha, Třeboradice

Valnou hromadu povede a na správný průběh bude dohlížet předseda Kamila Válová.


1. Zahájení a prezence přítomných

2. Volba pracovní komise (zapisovatele, osob pověřených sčítáním hlasů)

3. Schválení nových členů

4. Prezentace kandidátů pro RPK

5. Volba zástupců RPK pro ICS CR dle platného zákona

6. Nové podklady pro spolek ICS CR od mateřské PK

7. Úprava ŘPK

8. Kontrola a úprava stanov ICS CR, jako reakce na úpravy mateřské PK Ireland

9. Jednání o zápisu hřebců plemenné knihy ICS Nederland

10. Zpráva o činnosti za rok 2017

11. Uspořádání jarního a podzimního svodu pro rok 2018

12. Výběr akcí pro rok 2018 a projednání školení rozhodčích pro ICS CR

13. Rozdělení úkolů pro rok 2018

14. Možné návrhy zúčastněných k projednání


15 minutová přestávka


15. Spolupráce se spolkem Národní pony společnost

16. Ukázka nových web stránek

17. Zpráva o hospodaření spolku k datu 25.11.2017

18. Finanční odměny pro předsednictvo, RPK a RK

19. Různé

20. Závěr