Varianta C - Zkouška v zápřeži - vozatajská úloha FI

18.03.2018

Výstroj koně:

  • Je povoleno jednospřeží mezi dvěma oji, nebo v páru. V páru se může zkoušky zúčastnit pouze se stejně starým (3 - 4letým koněm). Koně jsou postrojováni v libovolných postrojích, uzdění jednoduché stihlové udidlo. Pomocné otěže nejsou povoleny.

Výstroj jezdce:

  • Jezdec i přísedící musí být vystrojen v souladu s PVS
  • Padnoucí oblek, pokrývka hlavy a povinně deka přes nohy. Přísedící může být oďěn dle PJS

Hodnotí se:

- základní chody

- ochota a ovladatelnost

- připravenost.


Úloha FI - FEI drezurní vozatajská úloha

Délka trvání průměrně 10 minut, obdélník 100 x 40 m.

1. A X Vjezd pracovním klusem. Stát. Pozdrav.

2. X C M Pracovní klus.

3. M X K K A F Prodloužený klus. Pracovní klus.

4. F X H H C M Prodloužený klus. Pracovní klus.

5. M X K Krok.

6. K A F Pracovní klus.

7. F X H Krok.

8. H C M B F A D Pracovní klus.

9. D D X Kruh na pravou ruku (průměr 20 m), následně kruh na levou ruku (průměr 20 m) Pracovní klus.

10. X Stát 10 vteřin. Kroky zpět 3 metry.

11. X G G Pracovní klus. Stát. Pozdrav. Opustit kolbiště v pracovním klusu