První inspekce IC - 19.5.2007, Heroutice

19.05.2007

Strakatí krasavci původem z Irska si už i u nás získali mnoho příznivců, a protože jde o čerstvě uznané plemeno, byl v ČR zorganizován první svod a přehlídka. V krásném areálu na Farmě Heroutice se představila téměř třicítka irských cobů, kterou posuzovali dva inspektoři z Holandska - Wim a Marijke Heijkoopovi (paní Marijke je mezinárodní inspektorkou a vedoucí plemenné knihy ICS Nederland.)

Občanské sdružení svazu chovatelů irských cobů

V předvečer svodu proběhlo posezení s holandskými inspektory, kteří českým majitelům vysvětlili strukturu plemenné knihy a zařazování koní. Pomocí fotografií názorně ukázali koně ve standartu plemene, ale také koně s vadami, takže si každý mohl ihned uvědomit rozdíly mezi kvalitním a podprůměrným jedincem. Následně se pak konala ustavující schůze, byl zvolen výbor a revizní komise Občanského sdružení chovatelů irských cobů (dále jen IC), což je dobrovolná organizace chovatelů, majitelů a příznivců těchto koní. Cílem této organizace je zvyšování úrovně chovu, spolupráce s plemennou knihou IC v Holandsku a ve vhodný čas by mělo dojít k přeměnění na schválenou plemennou knihu českou. Dosud byli totiž tito koně většinou bez průkazů původu, protože nešlo o oficiální plemeno. Nyní by se mělo vše změnit a koně postupně obdrží průkazy od mateřské plemenné knihy ICS Nederland.Standart plemene

Irský cob byl původně koněm irských cikánů, kteří si potrpěli na zvláštní zbarvení. Navíc podle jedinečnosti skvrn byli koně snadno identifikovatelní a navíc ve tmě dobře viditelní na silnici. Šlo tedy o koně určené zejména k tahání cikánských vozů. Dnes se jedná o kompaktního, silného koně, který působí impozantním dojmem, hlava by měla být hrdě zvednutá, žádoucí je pohlavní výraz. Krk je silně vyklenutý, dobře nasazený, u hřebců s typickým hřebenem. Záď krátká a rovná, dobře osvalená, při pohledu zezadu jsou jasně rozlišené oba hýžďové svaly (loupnutá záď). Barvy jsou povoleny všechny (včetně bílých odznaků), kromě albínů, nejtypičtější je ale právě strakaté zbarvení. Hlavním znakem irských cobů jsou bohaté rousy na nohách, které by se neměly zastřihovat (ani na výstavy a svody - dává se přednost přirozenému vzhledu) a bohaté žíně v hřívě a ocasu (opět netřeba zastřihovat či jinak upravovat.) Irští cobové by měli být poslušní a ochotní, přátelští k lidem i jiným zvířatům - tedy ideální rodinní koně (ve světě nazývaní také hobby-koně.) Koně jsou rozděleni do tří skupin, třída A -výška od 153-170 cm, třída B (malí koně) - výška od 148-153 cm a třída C (poníci) do 148 cm.

Vlastní svod

Zatím nebyl stanoven přesnější popis oděvu pro předvádějící, proto byli k vidění předvádějící v korektním jezdeckém úboru, ve westernovém oblečení, společenském i civilním. Přesto by žádný předvádějící neměl zapomínat, že společně s koněm tvoří i estetickou podívanou, kterou ocení nejen komise, ale i diváci! Ke cti zúčastněných nutno dodat, že všichni přivedli před komisi koně vzorně vykoupané a nablýskané. Při posuzování v drtivé většině vynikala dobromyslná povaha irských cobů, kteří trpělivě snášeli obhlídku od komisařů, fotografování a později někteří z nich i čipování. Klisny se většinou předváděly jen na stájových ohlávkách, u hřebců a hřebečků byla doporučena uzdečka, aby byla zajištěna bezpečnost. Komise hodnotila celkový vzhled koně, hlavu a hubu, krk, plece a kohoutek, přední končetiny, hrudník, hřbet a linie hřbetu, zadní čtvrť, zadní končetiny a hlezna, rousy, hřívu a ocas. Jakmile byla posouzena stavba těla, vydala komise pokyn k obejití trojúhelníku nejprve v kroku a poté v klusu, následovalo ohodnocení temperamentu a předvedení. Na to komisaři vyhlásili výsledky, včetně zařazení (či nezařazení) do chovu. Oba holandští posuzovatelé byli poměrně přísní, protože je potřeba začít chov s co nejkvalitnějšími jedinci, kteří nebudou předávat potomstvu závažné chyby. U každé položky mohla komise přidělit maximálně 10 bodů, na 4. premii (tj. nejhorší) stačilo 112-127 bodů, na 3. premii 128-135 b., na 2. premii 136-143b., první prémii dostali jedinci s počtem bodů 144-160. (Některým koním toto nejvyšší ocenění uniklo jen o bodík.)


Fanny, P. Andrys

Nové naděje chovu

Oficiálními plemeníky v ČR se tak stali hřebci Machoo (Farma Strachovice) a Jack Březový potok (maj. V. Vintrová a P. Novák), dále byl jako plemenný hřebec uznán dvouletý hřebec Ancairo (maj. A. Doubravová), který si však na první "nevěsty" ještě rok musí počkat. V každé posuzované třídě byl vyhlášen vítěz (roční klisny, dvouleté klisny, dvouletí hřebci, hříbata, valaši, klisny kategorie A,B,C a hřebci.) Vítězové jednotlivých tříd se utkali o titul celkového vítěze a krásný pohár dovezený přímo z Holandska. Z devíti uchazečů nakonec komise zúžila výběr na dva zástupce - klisnu a hřebce. Titul šampiónky klisen obdržela Fanny P. Andryse, titul šampióna mezi hřebci získal Machoo (Farma Strachovice) a celkovým šampiónem se nakonec stal krásný hřebec Machoo. 1. premie obdrželi: Machoo (Farma Strachovice), Fanny (maj. P. Andrys), Tinka (maj.J. a K. Němcovi), Anny (maj. J. Svobodová) a Lussy Irish Aster (maj. J. Spolková).

I přes velké vedro a drobné organizační nedostatky lze tuto akci hodnotit jako zdařilou a velmi prospěšnou. O dalším svodu se bude uvažovat až v případě dostatečného počtu zájemců, protože jinak by se holandským komisařům dlouhá cesta sem nevyplatila.

Text a foto Renáta Kolářová.

Článek byl zpracován s využitím materiálů ICS CR a uveřejněn v časopisu Svět koní 4/07.