Svod IC Litohošť 18.5. 2013

26.01.2018

Třetí květnový víkend byl na Litohošti pořádán svod Irských cobů , kde probíhal zápis klisen a hřebců do plemenné knihy Irského coba České Republiky. Posuzovat přijeli inspektorka Lisellote Jensen z Dánska a hlavní rozhodčí z Begie Benny Cleas. Oba posuzovatelé se shodli, že koně které měli tento víkend možnost osoudit jsou velmi kvalitního exteriéru.
O víkendu bylo do plemenné knihy zapsáno přes dvacet klisen a hřebců. Někteří byli odchováni v české republice jiní byli nově dovezení ze zahraniční.

Šampionem svodu se stal plemenný hřebec Seafield Stanley, majitel Martin Hanula. Vícešampionem se stala klisna Midnight Molly, majitel Evžen Wratislav.

Počet koní přihlášených na svod nebyl tak vysoký jak jsme byli zvyklí z let minulých, a to z toho důvodu, že v letošním roce poprvé po sedmi letech pořádáme svody dva, a to jeden na jaře a druhý na podzim, který bude příznivý především pro účast klisen s letošními hříbaty. Podzimní svod se bude konat poblíž Prahy na přelomu srpna a září. Veškeré informace o chystaném svodu budou na webových stránkách www.icscr.cz

Poděkování patří manželům Kadlecovým za výborně připravené prostředí. Všem zúčastněným za příjemnou atmosféru a dobře připravené koně. A také všem, kteří pomáhali s přípravou.

Letos se do klubu nahlásilo historicky nejvíce členů za tak krátké období od začátku roku. Jsem ráda, že chov těchto koní má v české republice stále stoupající tendenci.

Text: Marta Moravcová