Svod irských cobů - Tanvald 23.5.2009

23.05.2009

Vzhledem k celkovému počtu Irských cobů v ČR byla účast neočekávaně veliká - je vidět, že majitelé cobů mají opravdový zájem udržet a do budoucna i zlepšovat kvalitu chovu, jehož dobrý základ byl patrný na svodech i v letech předcházejících. Celkem bylo nahlášeno 30 koní, z nichž se nakonec zúčastnilo posuzování 25 jedinců.

Od desáté hodiny probíhal na předvadišti doprovodný program, jehož jednotlivá vystoupení prolínala i do přestávek mezi posuzováním jednotlivých kategorií koní, i na závěr celého dne.

Holandští inspektoři chovu přijeli již ve 12 hodin, tudíž mohla být akce oficiálně zahájena. Exteriér ve statice i pohybu posuzovaly Marijke Hejkop a Marta Moravcová, jako školící se inspektor. Přísedícím byl Wim Hejkop , překladatelkou Jana Bauerová, celou akci komentoval Vít Picek.

Koně byli rozděleni do pěti kategorií dle pohlaví a věku. V každé kategorii byl určen vítěz a po posouzení všech kategorií vybrán vítěz celého svodu. Byla jím vyhlášena klisna Crulle Deville v majetku Evy Hajnové a Tomáše Ludvíka.

Vítězi jednotlivých kategorií se stali:

Hřebci: Bas, maj. Renata Hejdůková

Mladí hřebci: Roses Sambo, maj. Iva Procházková

Klisny: Crulle Deville, maj. Eva Hajnová a Tomáš Ludvík

Hříbata do 1.roku: Gandhi, maj. L. Lewandowscy

Valaši: Napoleon, maj. Přemek Stejskal

Ve večerních hodinách byla valná hromada a otevřená diskuze s Marijke Hejkop a Wimem Hejkop.

Závěrem bych chtěla poděkovat Marijke a Wimovi Hejkop za čas, který nám věnovali. Účinkujícím v doprovodném programu - Anně Reinbergerové, Aleně Doubravové a Mírovi Čemusovi. Dále celé stáji Jitka, která se starala o hladký průběh celé akce, Jindřišce Kopalové a jejímu týmu, Janě Bauerové za překlad , Alči Doubravové za nemalé práce na celé akci a všem zůčastněným.

MM a tiskový pisálek Dw (6.5.2009)