Zápis z valné hromady 2014

23.11.2014

Zápis z Valné hromady

Místo konání VH: Zdiby, restaurace Stará pošta

datum konání VH: 23.11.2014 15:00-17:30

počet účastníků (členů): 8

Program VH:

1. Zahájení VH

2. Rezignace

3. Noví členové,

4. členské poplatky

5. Změna OZ - stanovy

6. Volba předsednictva, rady plemenné knihy, revizní komise a inspektora chovu

7. Plánované akce, výstavy, svody

8. Zakončení VH

Valná hromada byla zahájena paní předsedkyní Martou Moravcovou. Valná hromada začala bohužel smutnou zprávou o úmrtí členky a kamarádky Báry Trávníčkové. Marta Moravcová oznámila svou rezignaci na pozici předsedkyně předsednictva klubu. Dále byla přečtena písemná rezignace paní Kateřiny Bauerové, která ukončuje činnost na pozici místopředsedkyně z rodinných a časových důvodů. Marta Moravcová by velice ráda poděkovala paní Kateřině Bauerové za její aktivitu a pomoc ve veškerých klubových činnostech. Dále odstupuje paní Alena Budínová a Anna Reinbergerová z rady plemenné knihy. Valná hromada přijala nové členy a proběhlo dodatečné vybrání členských poplatků a zápisného. Členové, kteří poplatky doposud nezaplatili, budou písemně vyzváni k jejich uhrazení do konce tohoto roku. VH odsouhlasila nové členské poplatky. Od roku 2015 bude členský poplatek ve výši 500 Kč a zápisné pro nové členy se od roku 2015 ruší. Nově klub umožní členství těm nejmenším "Juniorům". Výše ročního poplatku byla odsouhlasena na 100 Kč. Kvůli změně Občanského zákoníku k 1.1. 2014 proběhne změna ve stanovách. Stanovy byly na VH odsouhlaseny spolu se změnou názvu klubu. Nový oficiální název je "Spolek chovatelů irských cobů ". Stanovy budou dle nového OZ přepracovány vyvěšeny na klubových webových stránkách. VH navrhla nové členy předsednictva a proběhla volba. Volilo celkem 8 zúčastněných členů + 2 na základě plné moci.

Výsledky voleb:

Předseda předsednictva: Markéta Suszová pro hlasovalo 9 proti hlasovalo 0 zdrželo se hlasování 1

Místopředsedkyně: Gabriela Rothová pro hlasovalo 9 proti hlasovalo 0 zdrželo se hlasování

1. člen předsednictva + pokladník: Pavlína Žďánská pro hlasovalo 9 proti hlasovalo 0 zdrželo se hlasování

2. člen předsednictva: Petra Kolertová pro hlasovalo 9 proti hlasovalo 0 zdrželo se hlasování

3. člen předsednictva: Dominika Marková pro hlasovalo 10 proti hlasovalo 0 zdrželo se hlasování 0

Dále proběhla volba členů revizní komise. Deseti hlasy byl zvolen nový člen revizní komise, pan Jiří Hrdlička. Dalšími členy zůstávají dosavadní členové Renata Hejduková a Přemysl Stejskal. Inspektorem chovu zůstává paní Marta Moravcová.

Rada plemenné knihy sestává z těchto členů: Marta Moravcová, Ing. Hana Štěrbová a Renata Hejduková.

V poslední části VH byly diskutovány plánované akce, výstavy a svody pro rok 2015. Plemeno Irský cob bude klub prezentovat na akcích Jaro s koňmi v Lysé nad Labem, dále na výstavě v Pardubicích, na akci ProPet a Živitelka. Další plánovanou akcí je průvod pražskou Stromovkou. O této akci budou bližší informace na webových stránkách. Svod se bude v příštím roce konat na jaře a na podzim. Termíny a místa konání budou upřesněny na jarní valné hromadě. Podzimní svod by se mohl spojit s prezentací koní na výstavě v Pardubicích. Pro posuzování na podzimním svodu budou osloveni posuzovatelé z Anglie. Všichni členové, kteří se účastní jakýchkoli (i menších) akcí, prosíme, aby o své účasti informovali klub a případně i zasílali články a fotografie. Všichni, kteří se budou chtít prezentovat své koně na již zmíněných či jiných veřejných akcí, prosíme, aby informovali předsednictvo a zaslali popř. videa svých plánovaných vystoupení. Klub v příštím roce zapracuje na oživení propagace tzn. mimo jiné, zajistí nové propagační předměty, v nabídce nebudou chybět nástěnné kalendáře a veškeré informace a novinky o chovu budou aktualizovány na nových (již spuštěných) webových stránkách.

Ve Zdibech, dne 23.11.2014