Zápis z valné hromady 2016

20.02.2016

Zápis z Valné hromady ICSCR

Místo konání: Zdiby, restaurace Stará pošta

Datum konání: 20. 2. 2016, 15:00-18:00

Počet účastníků (členů): 9

Program VH:

1. Přijetí nových členů
2. Program na rok 2016
3. Hospodaření za rok 2015
4. Novinky z ASCHK
5. Změny ve vyhlášce 136/2004

6. Národní přehlídka původních britských plemen Pardubice 2016

7. Různé

Předsedkyně, paní Markéta Süszová, zahájila Valnou hromadu a přivítala všechny zúčastněné.

Následně proběhlo přijetí nových členů a opětovné zapsání členů, kteří již členy v minulosti byli. Jmenovitý seznam:

Roman Synek, Bečková Kateřina, Druziková Petra, Hanula Martin, Langerer Christýna, Silvia Sobek, Tomková Ivana, Hamplová Marcela, Pihavková Barbora, Donovalová Lucie, Stašková Věra.

Paní předsedkyně upřesnila výši členských příspěvků, které jsou pro rok 2016 ve výši 500Kč. Z příspěvku 500Kč bude odvedeno ASCHK 100 Kč za každého člena.

Paní Markéta Süszová a Gabriela Rotová informovaly o plánovaných akcích pro rok 2016.

První akcí bude Jarní svod irských cobů, který se bude konat 16. 4. 2016 v Litohošti. V rámci jarního svodu proběhne na ranči v Litohošti také seminář Posuzovatel speciálních výstavních tříd a první kolo Lead Rein poháru. Posuzovatelkami na svodu budou paní Barbara Taylor Evans (Velká Británie) a Maria Wahlberg (Švédsko). Vedení klubu prosí všechny účastníky svodu, aby nahlásili, zda a kolik budou potřebovat boxů pro koně a zda budou chtít rezervovat ubytování.

Další plánovanou akcí bude Národní přehlídka původních britských plemen Pardubice 2016, která proběhne 3. 9. 2016. Na přehlídce budou posuzováni koně ve speciálních výstavních třídách a v také v kategorii In hand. V rámci přehlídky původních britských plemen bude (dle zájmu) pořádán i podzimní svod irských cobů.

Paní Rotová informovala o plánovaném fotografickém kurzu. O přesném termínu a místu konání budou všichni včas informováni na internetových stránkách.

Dále proběhla diskuze ohledně možné účasti a programu vystoupení na výstavě v Lysé nad Labem.

V letošním roce opět proběhne internetová anketa Kůň roku. Všichni zájemci mohou ihned fotografie posílat předsednictvu, které následně vybere nejlepší fotografii pro účast v této anketě.

Ohledně hospodaření za rok 2015 informovala Pavlína Žďánská. Počáteční stav peněžních prostředků činil k 1. 1. 2015 20.489,45 Kč (příjmy celkem: 133.827,02 Kč; výdaje celkem: 107.207,08 Kč) a peněžní stav k 31. 12. 2015 činil 47.109,39 Kč.

Paní Süszová založila nový bankovní účet (bankovní účet pro neziskové organizace), jehož číslo je uvedeno na internetových stránkách klubu. Starý bankovní účet je již nefunkční. Do 31. 3. 2016 podá klub daňové přiznání za rok 2015.

V další části Valné hromady informovala paní předsedkyně Markéta Süszová o novinkách ASCHK mezi něž patří aktualizace řádu plemenné knihy (především formální úpravy). Dále paní Süszová informovala o změnách ve Vyhlášce č. 136/2004. Informace ke konkrétním změnám budou zveřejněny na webových stránkách klubu.

V poslední části valné hromady bylo diskutováno téma spolupráce mezi jednotlivými spolky na přehlídkách a výstavách, rozšíření aktivit klubu, výkonnostní zkoušky.

Ve Zdibech, dne 20. 2. 2016