Zkouška charakteru

22.03.2018

Vlastní zkouškou charakteru je krátké předvedení na ruce, osedlání, případně postrojení před porotci a zvednutí všech čtyř končetin. K hodnocení charakteru se přihlíží v průběhu celých ZV. U koně smí být pouze jezdec, nebo kočí a jeden pomocník.