Mladý vystavovatel (MV)

Startovné je možné uhradit na číslo účtu 272044197 / 0300, do poznámky uveďte příjmení vystavovatele (dítěte), popřípadě přímo 12.5.2018 na Svodu při přejímce koní, ale jméno dítěte a koně nebude uvedeno v katalogu...

Tato soutěž je otevřená mladým vystavovatelům do 16 let a jejím cílem je příprava a výchova mladých zájemců o vystavování na ruce. Pony jsou mladými vystavovateli předváděni podobně jako na výstavách klasických, v kroku a v klusu. Tato třída je otevřena pro klisny a valachy roční a starší.

V MV posuzovatel hodnotí zejména správnou práci dítěte s poníkem s ohledem na korektní předvedení poníka v kroku, klusu a výstavním postoji. MV posuzovatel NEHODNOTÍ KVALITU PONÍKA. Může jí však vzít v úvahu, pokud se rozhoduje mezi dvěma stejně dobrými výkony mladých vystavovatelů.

Mladý vystavovatel vede soutěžící k tomu, aby byli schopni korektně a bezpečně svého svěřence předvést. Tyto zkušenosti mohou pak využít, buď v klasických výstavních třídách, nebo například při zkouškách základního výcviku jezdce, kde je předvedení koně součástí zkoušky, nebo třeba jen při běžné manipulaci se svým koněm.


Výstavní třída je otevřena:

 • pro pony s PP i pro pony bez PP a to bez omezení plemenné příslušnosti.

V závislosti na počtu došlých přihlášek bude tato třída rozdělena dle věku mladých vystavovatelů. 

Z tohoto důvodu je možná účast jednoho ponyho s více vystavovateli, kteří budou rozděleni do příslušných věkových skupin. 

Pravidla:

 1. Třída je otevřena pro klisny a valachy roční a starší bez omezení KVH. 
 2. Třída je otevřena pro děti a juniory do 16 let. Junior je považován za šestnáctiletého celý kalendářní rok, ve kterém dosáhne tohoto věku. 
 3. U mladých vystavovatelů do 14 let včetně je povinné použití bezpečnostní přilby. 
 4. Úbor vystavovatele: povolený je jezdecký úbor, doporučuje se košile nebo tričko s límečkem. Kalhoty mohou být světlé nebo tmavé barvy. Oblečení může být doplněné sakem nebo vestou. Není povolené sportovní oblečení, rifle, oblečení výrazných barev, kšiltovky. Obuv by měla být pohodlná a umožňující bezpečné a kvalitní předvedení ponyho. 
 5. Pony mohou být předváděni na výstavních ohlávkách, uzdečkách, nebo na jezdeckých uzdečkách s anglickým nánosníkem, nebo kombinovaným nánosníkem. Páková udidla nebo štajgry nejsou povoleny.  
 6. Je možné použití výstavní hůlky se šlahounkem, bez šlahounku, nebo biče. Celková délka hůlky bez šlahounku, nebo biče nesmí přesáhnout 76 cm. Pokud posuzovatel shledá, že bič je nadměrně, nebo nevhodně používán, může dvojici (trojici) vyloučit. Nadměrná délka biče může být důvodem k penalizaci dvojice nebo k jejímu vyloučení.  
 7. Pokleknutí před koně je ZAKÁZÁNO a je považováno za důvod k okamžitému vyloučení dvojice z výstavního kruhu. 
 8. Pokud vystavovatel neovládá svého ponyho, nebo ohrožuje ostatní ve výstavním kruhu, je posuzovatel oprávněn dvojici vyloučit. 
 9. Vystavovatel nesmí s koněm opustit výstavní kruh bez povolení posuzovatele nebo stevarda.   
 10. Účastníci se musí do výstavního kruhu dostavit včas. Výstavní kruh se uzavírá ve chvíli, kdy skončí poslední účastník s předvedením v klusu před seřazením koní na střed výstavního kruhu.  
 11. Vystavovatelé nesmí používat nedovolené pomůcky sloužící ke zvýšení výkonu koně (nadměrné používání biče, vytváření zvukových efektů např. igelitovými sáčky a krabičkami s kamínky, používání zapalovačů atd.). V případě porušení tohoto pravidla bude vystavovatel vyloučen. 
 12. Za bezpečnost dětí odpovídá rodič nebo jím pověřená osoba. Pokud dítě nebo vodič poníka dostatečně neovládá, a omezuje či dokonce ohrožuje ostatní účastníky, má pořadatel (prostřednictvím ředitele akce nebo pořadatele či stevarda) právo je ze soutěže vyloučit bez nároku na vrácení startovného. Žádáme tedy rodiče a trenéry, aby pečlivě zvážili schopnosti svých svěřenců. V případě nedostatečného počtu přihlášených je pořadatel oprávněn kategorie / třídy sloučit nebo zrušit.  

Startovné: 250,- Kč / start 

Storno startovného: do uzávěrky přihlášek se vrací 100 % startovného. Po uzávěrce přihlášek se startovné nevrací.

Startovné je třeba uhradit nejpozději do 7. 5. 2018, na číslo účtu 272044197 / 0300, do poznámky uveďte přijmení vystavovatele (dítěte).

Bez uhrazeného startovného nebude přihláška přijata.