On-line plemenná kniha 

Při kliknutí na oranžový odkaz se dostanete do elektronické databáze zapsaných koní v plemenné knize. 

Plemennou knihu spravuje, vede a aktualizuje uznávané chovatelské sdružení ASCHK ČR. 

Plemenná kniha plemene je vedena formou počítačové databáze