Plemenná kniha IRISH COB se 6. června roku 2011 stala 21. plemennou knihu koní v ČR

Ministerstvo zemědělství uznalo podle zákona Asociaci svazů chovatelů koní ČR uznaným chovatelským sdružením pro správu a vedení plemenné knihy pro plemeno irish cob (irský kob). Zároveň byl Ministerstvem zemědělství schválen chovný cíl plemene, jeho šlechtitelský program a řád plemenné knihy.

Plemenná kniha byla otevřena za účelem udržení klasického typu irského coba, který je charakterizován jako kompaktní chladnokrevný kůň nižšího vzrůstu a impozantního vzhledu, kterému napomáhá typická dlouhá hříva, bohatý ohon a výrazné rousy na končetinách. Důraz se klade na výborný charakter a klidnou povahu.

Účelem PK je zabezpečovat cílevědomé a soustavné zdokonalování genetické úrovně chované populace irish cob v zájmu zvyšování úrovně exteriéru a pohybových schopností, při zachování především dobrých povahových vlastností a všestranné pracovní využitelnosti.

PK Irish cob je jednotná a stále otevřená. Jednotnou PK se rozumí skutečnost, že v rámci ČR se zřizuje jedna PK pro dané plemeno.

Klisna Irish Ivy van Rozenhof se svým hříbětem klisničkou Daeneris
Klisna Irish Ivy van Rozenhof se svým hříbětem klisničkou Daeneris

Plemenná kniha je vedena dle řádu plemenné knihy a právním základem řádu plemenné knihy je zákon č. 154/2000 Sb., o šlechtění, plemenitbě a evidenci hospodářských zvířat a o změně některých souvisejících zákonů (plemenářský zákon) ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky kterými se provádějí některá ustanovení citovaného zákona a zákon č. 246/92 Sb., na ochranu zvířat proti týrání ve znění pozdějších předpisů.