Přihláška na svod irských cobů

Spolku chovatelů irských cobů ICS ČR

konaný dne 13.4.2019.

Závazně přihlašuji na svod koně uvedeného v přihlášce a prohlašuji, že uvedené informace jsou pravdivé. S odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil/a podmínkami ochrany osobních údajů a plně souhlasím s jejich uchováním a zpracováním.