Přihláška na svod irských cobů

Spolku chovatelů irských cobů ICS ČR

konaný dne 12. května 2018

Závazně přihlašuji na svod koně uvedeného v přihlášce a prohlašuji, že uvedéné informace jsou pravdivé. 

Ke každé přihlášce je třeba přiložit souhlas se zpracováním osobních údajů.

Vyplněnou přihlášku lze zaslat i e-maile či poštou na adresu sídla spolku.

e-mail: spolek@icscr.cz

Sídlo spolku: ICS CR, Kamila Válová, Horní Ostroce 67, 398 33 Ostrovec