Přihláška na přehlídku plemenných hřebců plemene irský cob pořádanou 13.4.2019, Farma Heroutice

Závazně přihlašuji na přehlídku plemenných hřebců koně uvedeného v přihlášce a prohlašuji, že uvedéné informace jsou pravdivé. S odesláním přihlášky potvrzuji, že jsem se seznámil/a podmínkami ochrany osobních údajů a plně suhlasím s jejich uchováním a zpracováním.

Hřebci, kteří nejsou dosud uznáni do chovu, ale zúčastní se tentýž den svodu a budou tam uznáni způsobilými do plemenitby, se mohou následně již zúčastnit přehlídky plemeníků.

*Charakteristika koně, zajímavosti, hodnocení, potomstvo atd.. Nepište prosím osobní dojmy hodnocení exterieru, jako např. "bohaté rousy a vyjímečný charakter" pište pouze podložené informace, včetně možnosti doložení hodnocení exterieru hodnotícím listem ze svodu od inspektora, toto může být přečteno, v případě nedostatku místa nám pošlete e-mail. 

Mám zájem o box* 

Hřebci se musí zúčastnit veterinární přejímky, která bude probíhat od 8:00 10:00 hod..

Musí splňovat veškeré veterinární podmínky pro účastníky svodu viz. propozice svodu.