Přihláška ke členství v ICS ČR

Ve smyslu znění Stanov ICSCR, žádám o přijetí za řádného člena spolku. Prohlašuji, že jsem se seznámil(a) se Stanovami spolku, respektuji je a zavazuji se je dodržovat, stejně jako další závazné dokumenty spolku.

Souhlasím, aby zde uvedené mé osobní údaje byly zpracovány a využity ICSCR k evidenčním a statistickým účelům a beru na vědomí i skutečnost, že mé osobní údaje, pokud nebude moci ICSCR vyhovět mé žádosti o členství, budou neprodleně zlikvidovány způsobem znemožňujícím jejich zneužití.

Přihlášku lze poslat i poštou, k tomu použijte přiložený dokument (viz žlutý rámeček).