Sazebník poplatků

podléhá finančnímu řádu pro plemenné knihy vedené u ASCHK ČR.

Vstupní zápis do plemenné knihy 


500 Kč

Vstupní zápis do plemenné knihy pro členy  


0 Kč

Zápis a označení hříběte pod klisnou + upřesnění popisu koně

500 Kč

Zápis klisny do plemenné knihy 

ASCHK zasílá doklady na dobírku, v případě nevyzvednutí se účtuje za znovuzaslání 600,-Kč

600 Kč

Zápis klisny do plemenné knihy pro členy

ASCHK zasílá doklady na dobírku, v případě nevyzvednutí se účtuje za znovuzaslání 300,-Kč (sleva pro členy)

300 Kč

Zápis hřebce do plemenné knihy 

3000 Kč

Oprávnění k plemenitbě hřebce pro PK na příslušný rok

2000 Kč

Oprávnění k plemenitbě hřebce pro PK na příslušný rok

Sleva pro členy. 

1000 Kč

Potvrzení původu koně, vystaven v roce narození

ASCHK zasílá doklady na dobírku, v případě nevyzvednutí se účtuje za znovuzaslání 500,-Kč

600 Kč

Potvrzení původu koně, vystaven v roce narození

Sleva pro členy.

ASCHK zasílá doklady na dobírku, v případě nevyzvednutí se účtuje za znovuzaslání 500,-Kč

500 Kč

Potvrzení původu koně, vystaven po 1 roce života hříběte

Jedná se o pozdní výstavení s příplatkem.

ASCHK zasílá doklady na dobírku, v případě nevyzvednutí se účtuje za znovuzaslání 500,-Kč 

1500 Kč

Potvrzení původu koně, vystaven po 1 roce života hříběte

Jedná se o pozdní výstavení s příplatkem. (Sleva pro členy)

ASCHK zasílá doklady na dobírku, v případě nevyzvednutí se účtuje za znovuzaslání 500,-Kč 

800 Kč

Potvrzení původu koně - DUPLIKÁT

ASCHK zasílá doklady na dobírku, v případě nevyzvednutí se účtuje za znovuzaslání 500,-Kč 

3000 Kč

Potvrzení původu koně - DUPLIKÁT

Sleva pro členy.

ASCHK zasílá doklady na dobírku, v případě nevyzvednutí se účtuje za znovuzaslání 500,-Kč

1500 Kč

Výpis z plemenné knihy ORIGINÁL

600 Kč

Výpis z plemenné knihy ORIGINÁL

Sleva pro členy.

300 Kč

Výpis z plemenné knihy DUPLIKÁT


1000 Kč

Duplikát připouštěcího lístku

600 Kč

Duplikát připouštěcího lístku

Sleva pro členy.

300 Kč

Změna jména koně

600 Kč

Změna jména koně

Sleva pro členy.

300 Kč

Změna majitele 

50 Kč

Laboratorní vyšetření  v laboratoři Genomia:

Testování PSSM 

1200 Kč

Genetický typ koně 

900 Kč

Ověřování původu - pro potomky

100 Kč


Doporučená laboratoř ke stanovení genetického typu a ověření původu:

Genomia s.r.o.

Janáčkova 51

32300 Plzeň

.

Kontakty:

laborator@genomia.cz

tel: +420 373 749 999 nebo +420 373 317 478 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 7-17 hod)

tel: +420 777 907 952 nebo +420 724 028 493 (v pracovní dny volejte přednostně mezi 17-19 hod)