Název spolku: Spolek chovatelů Irských cobů z.s

Oficiální zkratka spolu: ICS CR (IRISH COB SOCIETY CZECH REPUBLIC)

Sídlo spolku: Horní Ostrovec 67, 398 33 Ostrovec

Působnost: Spolek působí na celém území České republiky, spolek se nečlení na organizační jednotky.

Charakter spolku: Spolek je dobrovolnou organizací příznivců, majitelů a chovatelů Irských cobů a dalších osob, vzniklou za podmínek stanovených platným novým občanským zákoníkem, zákon č. 89/2012 Sb. Spolek je právnickou osobou, tj. má právní subjektivitu, vystupuje svým jménem. Spolek se řídí při své činnosti platnými zákony, obecnými závaznými právními předpisy a svými stanovami.