Spolek ICS CR

Spolek chovatelů irských cobů ICS CR je nevládním zájmovým subjektem chovatelů a příznivců plemene irský cob založeným v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb., občanského zákoníku v platném znění a řídí se novým zákonem č 89/2012 Sb se sídlem na adrese Horní Ostrovec 67, 398 33 Ostrovec .

Charakter spolku

Spolek je dobrovolným, nevládním, neziskovým subjektem chovatelů a příznivců irských cobů v němž se sdružují zájemci o kvalitní chov tohoto plemene v ČR.

Předmět činnosti spolku

Předměty činnosti spolku jsou zejména:

a) sdružuje právnické a fyzické osoby starší 18-ti let se zájmem o plemeno irský cob a osob zabývající se jeho chovem

b) spolupracuje s příslušnými zahraničními plemennými knihami irského coba které jsou dceřinnými vůči mateřské plemenné knize irského coba

c) organizuje osvětovou činnost, zabezpečuje propagaci a šíření informací pro potřebu svých členů a posiluje jejich společenské postavení formou propagace ve sdělovacích prostředcích, na výstavách a inspekcích

d) zajišťuje chovatelské akce a svody za účelem posouzení a zapsání irských cobů do plemenné knihy IC

e) vykonává a organizuje další činnosti dle potřeb a zájmů svých členů

f) hájí zájmy svých členů

g) podporuje a dodržuje šlechtitelský program a řád plemenné knihy (dále jen ŘPK)

h) podporuje a propaguje PK ICS CR

ch) při akcích spolku postupuje dle řádu Asociace svazu chovatelů koní ČR pro ochranu zvířat při veřejném vystoupení nebo svodu zvířat 31468/05 - 11020 z 28.října 2005

Základní účely spolku

a) vést vlastní plemennou knihu irského coba v ČR pod záštitou ASCHK

b) zprostředkovávat registraci a zápis koní v plemenné knize ICS CR

c) osvětově působit na členy i nečleny, aby koně byli chováni dle WELFARE

d) přispívat svou činností ke zvýšení kvality chovu plemene irský cob