Jsme jediný Český spolek chovatelů Irských cobů,

kterému hlavní mateřská plemenná kniha v Irsku a Ministerstvo zemědělství v ČR vydalo oprávnění otevřít plemennou knihu pro Irské coby na území České republiky.

Plemennou knihu vede a spravuje od roku 2011 uznávané chovatelské sdružení ASCHK ((Asociace svazů chovatelů koní ČR), které vede i jiné plemenné knihy jako je například plemenná kniha arabských koní, slezského norického i norického koně, českého sportovního ponyho, haflinga atd..

Zavázali jsme se dodržovat a plnit chovatelské cíle a šlechtitelský program dle platných českých zákonů a zásad hlavní mateřské plemenné knihy.

Hlavní (mateřská) plemenná kniha vznikla v Irsku v roce 1998 v zemi původu plemene Irského coba, v té době vystupující pod názvem ICS Ltd. Ireland. Velká změna ve vedení mateřské plemenné knihy přišla v roce 2012, kdy Irské ministerstvo zemědělství pověřilo dočasným vedením a spravováním novou Irskou společnost Horse Sport Ireland (HSI).

Právo používat ochranou známku pro dceřiné plemenné knihy, bylo zachováno. To znamená, že označení ICS má právo používat pouze uznaná dceřiná plemenná kniha

a jedna z nich je naše Česká plemenná kniha Irského coba (ICS CR).

Známá zkratka ICCR, z.s. - Irish Cob the Czech Republic, není dceřiná plemenná kniha, je to další spolek chovatelů Irských cobů v ČR bez vlastní plemenné knihy. Tento spolek uchopňuje a zapisuje plemenné koně Irského coba do zahraniční Holandské plemenné knihy ICS NL. Pro chovatele to znamená, že jejich kůň není zapsán v České republice, ale v zahraničí.

Máte zájem chovat koně pod záštitou České plemenné knihy a čerpat výhody s tím spojené?Neváhejte nás kdykoliv kontaktovat rádi vám pomůžeme.