Hřebci, kteří nejsou dosud uznáni do chovu, ale zúčastní se tentýž den svodu a budou tam uznáni způsobilými do plemenitby, se mohou následně již zúčastnit přehlídky plemeníků.