Spolek chovatelů irských cobů, Vás srdečně zve na Valnou hromadu,

která se bude konat 23.6.2018 ve 14:00

v restauraci Maximum, Slaviborské náměstí 20/1, 196 00 Praha - Třeboradice

Na Valné hromadě budou projednávány nové Stanovy spolku, které si můžete stáhnout a zasílat své připomínky (viz.Návrh Stanov). Návrh Stanov je uzavřený dokument, ke kterému mají přístup pouze registrovaní členové spolku. 

Dalším důležitým bodem bude volba členů výbor spolku, volba statutárního orgánu a volba členů revizní komise. Volba proběhne na základě přijatých kandidátek. Kandidát musí poslat svou online kandidátku (viz. přihláška kandidáta) a být řádným členem samozřejmě se zaplaceným členskými příspěvky pro rok 2018.

Další body k projednání naleznete v pozvánce.