Propozice k výkonnostním zkouškám a zkoušce charakteru  

Zkoušky výkonnosti nejsou pro toto plemeno povinné, majitel koně rozhoduje o jejich vykonání dobrovolně za účelem zvýšení plemenné hodnoty koně.

Zkouška výkonnosti a charakteru je přístupná koním, kteří:

  • v roce 2019 dosáhnou věku min. 4 let

Veterinární podmínky:

  • Akce se řídí veterinárními pravidly vystavenými pro rok 2019
  • Platné vyšetření na IAE ne starší 12 měsíců
  • Platné očkovací schéma
  • Účastníci se řídí pokyny určeného pracovníka

Odpovědnost pořadatele:

  • Pořadatel neručí za úrazy jezdců a koní, jakožto za nehody, onemocnění, ztráty předmětů a jejich poškození. Za způsobilost (jezdce i koně) účastnit se výkonnostní zkoušky (tedy i za případné úrazy) plně zodpovídá a veškeré náklady spojené s účastí na výkonnostní zkoušce a zkoušce charakteru  hradí vysílající subjekt - přihlašovatel. 
  • U účastníků mladších 18 ti let, zodpovídá jejich zákonný zástupce.

Vlastní zkouškou charakteru je krátké předvedení na ruce, osedlání, případně postrojení před porotci a zvednutí všech čtyř končetin. K hodnocení charakteru se přihlíží v průběhu celých ZV. U koně smí být pouze jezdec a jeden pomocník.

Výkonostní zkoušku pod sedlem, může vykonávat jezdec schopný zvládnout uvedenou úlohu a to v anglickém nebo westernovém stylu. Zkouška pod sedlem se řídí pravidly jezdeckého sportu (PJS).