Plemeno irského coba je často označováno zkratkou IC

Plemeno IC se utvářelo několik staletí, jedná se o velice vyrovnané a klidné plemeno. Mnoho lidí si myslí že irský cob je jedno a totéž plemeno jako irský tinker. Mezi těmi to plemeny jsou velké rozdíly. Irský cob je mohutnější stavbou těla, připomínající chladnokrevné plemena a jeho vzhled je impozantnější a to díky husté dlouhé hřívě a hustým rousům na všech čtyřech nohách a nesmíme zapomenou na opět velice hustý a dlouhý ocas. Plemeno irský tinker je lehčího atletičtějšího charakteru, jeho hříva, ocas i rousy nejsou tak husté a krásně dlouhé. Obě plemena jsou velice krásné, charakterizují irské plemena strakatých koní, ale tyto plemena mají různé požadavky na stavbu těla, kvalitu a hustotu žíní, osrstění končetin a proto má každé plemeno svou samostatnou plemennou knihu (PK). V České republice máme pouze českou PK pro irského coba, což má tu čest vést náš spolek ICS CR. 


Jak by měl vypadat a jakou povahu by měl mít IRSKÝ COB (IC)

Znaky tělesné stavby

Horní linie - Krk spolu s nesenou hlavou dává koni odpovídají výraz, a proto se jeho tvaru a nasazení hrudi věnuje při hodnocení exteriéru zvýšená pozornost. Hlava by měla být hrdě nesena na silném lehce vyklenutém krku s dobře a souměrně vyvinutou muskulaturou a to i na hřebenu (horní část krku). Krk plynule přechází přes zásek (místo přechodu krku do kohoutku), kohoutek je nevýrazný dobře osvalený plynule pokračující přes hřbet, který by měl být spíše kratší navazující na pevnou bederní oblasti s míně zvedající se tendencí přecházející na dobře osvalenou (louplou) a širokou záď. Páteř, kyčelní i sedací kosti nesmí být znatelné. Posazení ocasu je opět plynulé, nesmí být posazen příliš vysoko ani nízko.

Kostra - silná, dobře rostlá odpovídající chladnokrevnému typu koně.

Výška - minimální hranice není určena, maximální výška je stanovená do 170cm. Rovných 170cm je již nepřípustná.

Barva srsti - irský cob může být jednobarevný nebo strakatý, jsou uznané:

  • všechny základní barvy a to včetně barvy grey (vybělující bělouš) a roan (nevybělující bělouš)
  • všechny základní barvy a to včetně barvy grey a roan s podílem bílé barvy. Podíl bílé barvy je myšlen a může se lišit od malých odznaků až po téměř úplně bílé zbarvení.
  • jen jedinou, z chovu vylučující barvou je albín.

Irští cobové, kteří mají bílé odznaky na těle jsou označováni jako "Colored". Ti, kteří mají bílé znaky specificky na spodní části břicha (podbřišku) jsou označování jako "Splashed" nebo "Blagdon". Podíl bílé barvy na těle se vyjadřuje v procentech. Do tohoto podílu se nepočítají odznaky na hlavě, nohou a podbřišku.

Hlava - by měla být rovná, přiměřená velikosti těla koně, měla by mít správný úhel připojení krku kvůli funkci dýchání a pohyblivosti. Čelo široké, nozdry velké a široké.

Tlama -souměrný skus.

Oči - bystrého výrazu, velké a jasné, posazené dostatečně od sebe.

Uši - krásně tvarované, nepříliš velké a nasazené na hlavu ve správném úhlu

Krk - kompaktní né příliš krátký, lehce vyklenutý s dobře a souměrně vyvinutou muskulaturou a to včetně hřbetní části krku.

Plece - dlouhé, šikmé a dobře osvalené a dobře vázané na hrudník.

Kohoutek - nevýrazný, dobře osvalený

Hrudník - široký, dostatečně hluboký, s dlouhými, dobře zaúhlenými žebry do kulata

Hřbet - svalnatý, silný a krátký, lehce stoupající k zádi

Záď - krátká s dobrým osvalením (vysoká, loupnutá záď, ne hranatá). Ocas korektně nasazený.

Přední a zadní končetiny - silné, ne příliš krátké, správně zaúhlené s pravidelným postojem. Stehno dobře osvalené, avšak úměrně s celkovou stavbou koně. Holeň opět silná, né příliš krátká, dobře osvalená a bohatě porostlá rousy. Klouby dobře vyvinuté, silné, velikostně odpovídající stavbě těla. Spěnka krátká se správným sklonem.

Kopyto - pravidelné, pevné

Hříva a ocas - patří mezi charakteristický znak plemene. Hříva i ocas by měla být bohatá, se schopností růstu do značné délky. Žíně kvalitní, pružné, né tvrdé drátovité.

Rousy - patří mezi další charakteristický znak plemene a proto je na rousy kladen poměrně vysoký nárok. Rousy by měli být bohaté, zdravé, bez známek kožních problémů, vždy dobře rostlé na holeni a to kolem celé nohy překrývající celé kopyto jak na zadních tak i předních končetinách. 

Chody

Korektní, prostorné, elastické a energické, pravidelné, v kroku čtyřtaktní, klusu dvoutaktní a cvalu třítaktní.

Charakter a vlastnosti

Irský cob je plemeno vyznačující se klidnou a vyrovnanou povahou. Jedná se koně v minulosti předurčeného k tahu těžkých vozů a proto je irský cob vybaven tak silnou stavbou těla. Ale dnes jde o koně všestranného využití. Díky své povaze a stavbě těla se spíše hodí na jakékoliv rekreační ježdění, osvědčil se jako rehabilitační kůň, díky své stavbě těla je vhodný i pro disciplíny ve vozatajství, zároveň je v současné době i když minimálně viděn také v lesnictví a zemědělství. Tím nechceme říct, že irský cob není vhodný ke sportovnímu využití, ale nemůžeme ho srovnávat se sportovními plemeny, bylo by to vůči nim velice nefér. Irští cobové se snaží, jsou velice ochotní, ale plemenný ráz neumožňuje překonávat parkurové překážky nad 100cm. V případě, že chcete ukázat mechaniku pohybu začněte se spíše připravovat na drezůrní disciplíny. Připravte se na to, že i irský cob má svou hlavu a je občas i dosti tvrdohlavý, ale jakmile kůň projde základním výcvikem je to partner na celý život.