Plemeno irského coba je často označováno zkratkou IC

Plemeno IC se utvářelo několik staletí, jedná se o velice vyrovnané a klidné plemeno. Mnoho lidí si myslí že irský cob je jedno a totéž plemeno jako irský tinker. Mezi těmi to plemeny jsou velké rozdíly. Irský cob je mohutnější stavbou těla, připomínající spíše chladnokrevné plemena a jeho vzhled je impozantnější a to díky husté dlouhé hřívě a hustým rousům na všech čtyřech nohách a nesmíme zapomenou na opět velice hustý a dlouhý ohon. Plemeno irský tinker je lehčího atletičtějšího charakteru, jeho hříva, ocas i rousy nejsou tak husté a krásně dlouhé. Obě plemena jsou velice krásné, charakterizují irské plemena strakatých koní, ale tyto plemena mají různé požadavky na stavbu těla, kvalitu a hustotu žíní, osrstění končetin a proto má každé plemeno svou samostatnou plemennou knihu (PK). V České republice máme pouze českou PK pro irského coba, což má tu čest vést náš spolek ICS CR. 


Jak by měl vypadat a jakou povahu by měl mít IRSKÝ COB (IC)

Znaky tělesné stavby

Hlava - musí být rovná a velikostně korespondovat se zbytkem těla. Čelo je široké, tlama hranatá s velkými nozdrami. Celá hlava působí souměrně.

Irský cob musí mít bezpodmínečně správný a rovný skus (na to se klade důraz hlavně u hřebců!)

Oči - velké, jasné, výrazné. Povoleny jsou všechny barvy očí

Uši - krásně tvarované, nepříliš velké a nasazené na hlavu ve správném úhlu

Krk - kompaktní, ale ne příliš krátký a dobře osvalený vč. hřebenu krku

Kohoutek - nevýrazný

Hřbet - svalnatý, silný a krátký, lehce stoupající k zádi

Bedra - široká, pevná, dobře vázaná

Záď - krátká rovná, dobře osvalená (vysoká, loupnutá záď, ne hranatá). Ocas korektně nasazený. Stehenní sval poměrně dlouhý

Plece - dlouhé, šikmé a dobře osvalené a dobře vázané na hrudník

Hrudník - široký, dostatečně hluboký, s dlouhými, dobře zaúhlenými žebry do kulata

Břicho - dobře formované, přecházející plynule ve slabinu

Končetiny - silné, ne příliš krátké, dobrá délka a osvalení předloktí, karpální klouby by měly být dobře vyvinuty, avšak úměrně s celkovou stavbou koně, spěnky úměrně sešikmené

Kopyto - pravidelné, pevné

Žíně - hříva a ohon by měly být bohaté a pevné

Rousy - Jsou pro Irského coba charakteristické. Zdobí ho a dodávají mu jeho typický vzhled. Rousy jsou bohaté na zadních i předních končetinách. Rostou kolem celé nohy.

Povolené barvy a zbarvení

Nejtypičtější barva je strakoš všech barev, ale jsou přípustné všechny barvy s výjimkou albína.

Výška od 120 cm až do 170 cm KVH. 

Chody

Korektní, prostorné, elastické a energické, pravidelné, v kroku čtyřtaktní, klusu dvoutaktní a cvalu třítaktní.

Charakter a vlastnosti

Irský cob je plemeno vyznačující se klidnou a vyrovnanou povahou. Jedná se koně v minulosti předurčeného k tahu těžkých vozů a proto je irský cob vybaven tak silnou stavbou těla. Ale dnes jde o koně všestranného využití. Díky své povaze a stavbě těla se spíše hodí na jakékoliv rekreační ježdění, osvědčil se jako rehabilitační kůň, díky své stavbě těla je vhodný i pro disciplíny ve vozatajství, zároveň je v současné době i když minimálně viděn také v lesnictví a zemědělství. Tím nechceme říct, že irský cob není vhodný ke sportovnímu využití, ale nemůžeme ho srovnávat se sportovními plemeny, bylo by to vůči nim velice nefér. Irští cobové se snaží, jsou velice ochotní, ale plemenný ráz neumožňuje překonávat parkurové překážky nad 100cm. V případě, že chcete ukázat mechaniku pohybu začněte se spíše připravovat na drezůrní disciplíny. Připravte se na to, že i irský cob má svou hlavu a je občas i dosti tvrdohlavý, ale jakmile kůň projde základním výcvikem je to partner na celý život. 

Vložené video slouží ke studijním účelům plemene IC, nikoliv za účelem prodeje a jakékoliv reklamní kampaně.